Riktig våpen og ammunisjon til jakten

Riktig våpen og ammunisjon til jakten

Det aller viktigste når man skal ut på jakt er selvfølgelig sikkerheten. Det er derfor viktig at du finner butikker der du kan kjøpe utstyr av solid kvalitet, og det gjelder særlig våpen og ammunisjon. Skulle det skje noe galt når du drar i avtrekkeren, kan det få katastrofale følger. Les derfor videre om gode praksiser når du skal handle våpen og ammunisjon.

Reglene som gjelder

Riktig vapen og ammunisjon til jakten 2 - Riktig våpen og ammunisjon til jakten

Det er veldig viktig å være klar over de lover og regler som gjelder når man skal ut på jakt. Husk at alle som skal kjøpe eller eie skytevåpen må ha våpenkort, og at disse vanligvis må være over 18 år. Det er visse unntak for dette, som gjelder for de som er mellom 16 og 18 år. Alle uansett alder må være edruelige mennesker, som det heter, og i tillegg være registrert i jegerregisteret. Husk også at selve våpenet må være godkjent. Det er egne regler for dette i viltloven.

Loven vil ikke i seg selv si deg om våpenet er godkjent. Du må i tillegg søke politiet der du bor for å få en formell godkjennelse. Når du er i våpenbutikken, kan du som regel få med et søknadsskjema, for de fleste forhandlere forventer jo at du skal bruke våpenet til jakt. Også når du skal kjøpe ammunisjon, må du vise frem våpenkortet. Du kan likevel kjøpe ammunisjon til haglegevær som ikke er registrert, så lenge du har våpenkort for andre skytevåpen eller eventuelt står oppført i registeret for jegere. Dette gjelder gamle våpen, ikke de haglene du kjøper i dag.

Glem aldri at det finnes lover og regler for nesten alt som gjelder jakt. Det innebærer for eksempel også at det er regler for hvor mye kjøtt du kan ta med hjem hvis du har vært på jakt i utlandet.

Riktig vapen og ammunisjon til jakten 1 - Riktig våpen og ammunisjon til jakten

Våpenskap

Husk også å anskaffe et våpenskap når du har skaffet deg gevær. Det er viktig for å unngå tilgang for uvedkommende. Våpen som står i våpenskap skal aldri være ladet.