Mer info og ressurser om jakt

Mer info og ressurser om jakt - Mer info og ressurser om jakt

Vi prøver alltid å gi deg det meste og det beste om jakt og jegere, men vi greier selvfølgelig aldri å få med oss riktig alt som skjer i jaktens verden. Derfor er vi også opptatt av å peke deg videre til andre gode og viktige ressurser som du kan utnytte på nettet. I denne artikkelen skal vi se på noen viktige kilder til slik informasjon som gjør livet litt lettere for en jeger.

Lovverk

Før man drar på jakt, er det viktig å sette seg inn i de lovene og reglene som finnes. Det meste som er direkte tilknyttet jakt, finner man i Viltloven, som den kalles på folkemunne. Det egentlige og mer omstendelige navnet er Lov om jakt og fangst av vilt, som du lett kan søke opp på nettet. Bruk gjerne Lovdata sine sider for å vite at du til en hver tid har de gyldige lovene og forskriftene foran deg.

I tillegg til Viltloven er det imidlertid også en god del andre lover som er relevante for jegerne i landet vårt. Det gjelder blant annet Naturmangfoldloven, som regulerer hvilke arter det er lov å jakte på, og det er jo ganske grunnleggende. Forskrift om utøvelse av jakt, eller utøvelsesforskriften, handler mer om det rent praktiske ved hvordan man skal drive jakt.

Forskriften om felling av skadegjørende vilt har kanskje vært den mest omstridte formen for lovgivning de siste årene. Her vil du blant annet finne reglene for når det er lov å felle store rovdyr som ulv, bjørn og jerv. Dette er det viktig å ha god rede på, ikke bare som jeger, men også som bonde. Det kan også være streng straff hvis man ikke holder seg til dette lovverket.